Voor tablet en PC

De nieuwe website van Margarita parochie Margraten is nu zowel op PC als ook op mobiel en tablet te bekijken. Door middel van deze site wil het parochiebestuur u over de gang van zaken in onze parochie informeren.

Parochiebestuur

Deze website is een initiatief van het parochiebestuur, waarbij tevens de verantwoordelijkheid berust voor het financieel-economisch en pastoraal beleid van de parochie.

H. Missen

Elke zondagmorgen is de H. Mis van 10.30 uur te volgen via Radio Maas en Mergelland in de ether op 107.2 FM en via de kabel op 87.5 FM binnen de gemeente Eijsden-Margraten en omliggende gemeenten. Klik hier om de mis te volgen.

Parochiefederatie Terlinden – Margraten
Sinds zondag 18 juni 2017 is de parochiefederatie Terlinden-Margraten een feit. In deze federatie gaan de parochies Sint Brigida Noorbeek, Sint Franciscus van Assisi Reijmerstok, Sint Gerlachus Banholt en Heilige Margarita Margraten samenwerken.
cluster 39
Met de vorming van deze federatie willen de parochies ervoor zorgen dat hun gemeenschappelijke belangen op het terrein van liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw voor nu en de nabije toekomst zo goed mogelijk worden behartigd. ‘Samen staan we sterker om onze parochies zo levendig mogelijk te houden’, zo is de overtuiging.
In de nieuwe federatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiële exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er is een nieuw, overkoepelend kerkbestuur voor de federatie.
De huidige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot het parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Activiteiten

Activiteiten kort

Zondag     10-12-2017 

Koor van Solisten St. Petersburg
(Rusland) o.l.v. Olga Stupneva
Kijk hier voor de registratie van de Mis
Lees meer...

Parochienieuws – Maandoverzicht
November

Overleden
In de maand november zijn 2 parochianen overleden:
22 november  Jeu Bessems      80 jaar
23 november  Marion Simons   59 jaar

Doop
In de maand november zijn 2 kinderen gedoopt:
Dirk:      zoon van de familie Pont-den Os
Robin:   dochter van Hodenius-van Elssen

Huwelijk
In de maand november zijn geen huwelijke gesloten

Missen Oud en Nieuw

Zaterdag 30-12-2017   
19.00 u. geen H. Mis

Zondag   31-12-2017   
10.30 u. geen H. Mis
19.00 u. H. Mis

Maandag 01-01-2018  
10.30 u. H. Mis

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via email of telefonisch.

Ga naar boven