Voor tablet en PC

De nieuwe website van Margarita parochie Margraten is nu zowel op PC als ook op mobiel en tablet te bekijken. Door middel van deze site wil het parochiebestuur u over de gang van zaken in onze parochie informeren.

Parochiebestuur

Deze website is een initiatief van het parochiebestuur, waarbij tevens de verantwoordelijkheid berust voor het financieel-economisch en pastoraal beleid van de parochie.

H. Missen

Elke zondagmorgen is de H. Mis van 10.30 uur te volgen via Radio Maas en Mergelland in de ether op 107.2 FM en via de kabel op 87.5 FM binnen de gemeente Eijsden-Margraten en omliggende gemeenten. Klik hier om de mis te volgen.

Parochiefederatie Terlinden – Margraten
Sinds zondag 18 juni 2017 is de parochiefederatie Terlinden-Margraten een feit. In deze federatie gaan de parochies Sint Brigida Noorbeek, Sint Franciscus van Assisi Reijmerstok, Sint Gerlachus Banholt en Heilige Margarita Margraten samenwerken.
cluster 39
Met de vorming van deze federatie willen de parochies ervoor zorgen dat hun gemeenschappelijke belangen op het terrein van liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw voor nu en de nabije toekomst zo goed mogelijk worden behartigd. ‘Samen staan we sterker om onze parochies zo levendig mogelijk te houden’, zo is de overtuiging.
In de nieuwe federatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiële exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er is een nieuw, overkoepelend kerkbestuur voor de federatie.
De huidige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot het parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Activiteiten

Activiteiten kort

Nieuws vanuit de parochie kijk hier.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via email of telefonisch.

Ga naar boven
Template by JoomlaShine