Terugblik op het afscheid van emeritus pastoor Frits Janssen

Zondag 3 september 2023: een belangrijke dag voor emeritus pastoor Frits Janssen en ook voor parochie H. Margarita. Want na een lang leven in dienst van onze parochie komt op een dag het afscheid: een moment van terugkijken maar ook van naar de toekomst kijken, een dag van dankbaarheid en een dag van samenzijn.

Vanuit zijn nieuwe woonplaats Houthem arriveerde pastoor Janssen bij de kerk, waar hij naar binnen werd begeleid door de officieren van Schutterij Sint Sebastianus. Daar, op het priesterkoor van onze H. Margaritakerk, celebreerde hij voor het laatst de Heilige Mis. De teksten in de dienst waren hem en ook ons uit het hart gegrepen en de muziek, prachtig uitgevoerd door Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia en Koninklijk Erkende Harmonie Concordia omlijstten deze plechtige dienst met diepgevoelde woorden van dankbaarheid en gezamenlijkheid. Voor de versiering van de kerk en het kerkplein tekende de Jonkheid, samen met Boomkwekerij Rob Frijnts en Flowerfull.

Aan het einde van de viering werd pastoor Janssen als dank voor zijn decennialange trouwe dienst een Oorkonde aangeboden en na een aubade door Harmonie Concordia werd hem, op een zonovergoten plein, in aanwezigheid van vele parochianen, het kunstwerk “De Verbinding” gepresenteerd als blijvende herinnering aan zijn jaren wonen en werken in Margraten. Het kunstwerk verwoordt de lijfspreuk van pastoor Janssen en de opdracht aan ons allen: Blief bie-ein komme.

Na het kamerschieten en na meegezongen en -gedanst te hebben op het “Geneet van het laeve” door de Harmonie, vertrok de stoet naar Oos Heim, waar parochianen, individueel of als vereniging, met hartelijke woorden afscheid namen van pastoor Janssen. Aan het einde nodigde hij ons allen uit voor een bezoek in Houthem: Putweg 1-K40. We zijn allemaal van harte welkom. Zijn telefoonnummer: 06-43730405.

In Oos Heim werd de groene aankleding verzorgd door Jos Frijns & Zonen en Paul Doyen.

Zoals u wellicht al weet, zal er ter gelegenheid van zijn afscheid emeritus pastoor Frits Janssen een stichting in het leven worden geroepen ten hoeve van diaconie in Margraten. Deze stichting stelt zich tot doel mensen en organisaties in de parochie, die in een moeilijke situatie te zitten, bij te staan in hun financiële nood. Alle giften bij gelegenheid van het afscheid zullen in dit fonds worden gestort. Als startkapitaal is een persoonlijke donatie van Pastoor Janssen in het fonds gestort. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL75RABO0131891545 t.n.v. G.H.G. Janssen, o.v.v. fonds diaconie. Als parochiebestuur Parochie H. Margarita Margraten bevelen wij dit fonds van harte bij u aan.

Foto: Roel Defauwes     

De eucharistieviering, door Ron Janssen van SXC Solutions op vakkundige manier opgenomen, kunt u op de website van onze parochie terugzien. Ook 3 Heuvelland maakte opnames, die op korte termijn zullen worden uitgezonden.

Kijk hier naar de afscheidsviering van Pastoor Frits Janssen

 

Tenslotte willen wij iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan dit onvergetelijke afscheid van onze pastoor Frits Janssen, ook namens hem, van harte danken voor deze prachtige dag.

Pastoor Janssen heeft aangegeven liever geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Uw gift wordt gestort in een nog op te richten fonds ten behoeve van diaconie voor inwoners van Margraten. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr NL75RABO0131891545 t.n.v. G.H.G. Janssen o.v.v. fonds diaconie.

 


 

Beste parochianen,                                       

We lieten u enige tijd geleden al weten, dat Pastoor Frits Janssen zou gaan verhuizen naar een zorgwoning, waar hij mocht dat nodig zijn, passende zorg en hulp kan krijgen.

Nu is het moment aangebroken dat na 63 priesterschap in Margraten en na evenzoveel jaren woonachtig te zijn geweest in ons dorp, Pastoor Frits Janssen op 8 juni gaat verhuizen naar : Nobamacare Vroenhof, Putweg 1K40, 6301 KL Valkenburg.

Wij wensen hem in zijn nieuwe woning nog vele mooie jaren toe.

 

Uit het oog is niet uit het hart en bezoek uit Margraten is natuurlijk welkom.

Wilt u telefonisch contact opnemen, dan kan dit via +31 0643730405

U kunt Nobamacare ook bereiken met het openbaar vervoer, buurtbus nr.791 stopt voor de deur.

 

 

Beste parochianen,

 

Meer dan 60 jaar was pastoor Frits Janssen, werkzaam in onze parochie.

Hij was het gezicht van onze parochie, ging ons voor in ontelbare eucharistievieringen, vierde met ons lief en leed en was bovenal mens onder de mensen.

Onder zijn bezielende leiding groeide onze parochie uit tot een bloeiende geloofsgemeenschap.
 

Nadenkend over toekomst, zeker ook gezien zijn leeftijd, gaat pastoor Frits Janssen

binnen afzienbare tijd de pastorie verruilen voor een aanleunwoning waar hij, mocht dat nodig zijn, passende zorg en hulp kan krijgen.
 

Voor pastoor Frits Janssen, een hele omslag in zijn leven.

Ook voor ons als parochiegemeenschap zal dit even wennen zijn.

Na een leven van dienstbaarheid, zorgen, er zijn voor de ander, breekt de tijd aan dat onze pastoor van zijn welverdiende rust mag gaan  genieten.

Dat is hem, op zijn gezegende leeftijd van bijna 90 jaar, van harte gegund.
 

Wat hij belangrijk vond, waar hij ons in voorging, zullen wij voortzetten:

Blijf samen komen en zorg voor elkaar.
 

Bij het vertrek van iemand die, zoals pastoor Frits Janssen, jarenlang de spil van onze parochie was, hoort natuurlijk ook een passend afscheid. Dit zal op een nog nader te bepalen moment plaatsvinden.

 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep

 

SAMEN ONDERWEG(?)

Onze samenleving en daarmee ook de kerk ondergaan veel veranderingen. Paus Franciscus heeft daarom gevraagd wat er leeft bij onszelf, bij de ander, buiten en in de kerk. De zeven samenwerkende parochies van Banholt, Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en Sint Geertruid willen graag luisteren naar wat de mensen bezighoudt en bezielt. Daarom zijn er een tweetal vragenlijsten opgesteld. U kunt de vragenlijsten vinden en downloaden op de websites van de genoemde parochies.  Ook in de genoemde kerken liggen de vragenlijsten voor u gereed. Door met elkaar in gesprek te gaan kan er meer besef en inzicht groeien. Zo kunnen we van elkaar leren hoe we de gemeenschap kunnen versterken en het geloof intens kunnen beleven en uitdragen in ons leven. De initiatiefnemers zijn benieuwd naar uw ideeën over hoe wij samen op weg kunnen gaan naar de toekomst. Daarom dank voor uw meedenken en meedoen.

Vul onderstaande vragen in en lever deze in bij uw kerk.
Synode vragen deel 1
Synode vragen deel 2

 

U kunt de Plechtige Hoogmis op zondag om 10.30 uur ook volgen via de livestream via de link:

https://www.twitch.tv/SXCSolutions

Of via RADIO 3 HEUVELLAND: TV  Ziggo kanaal 46  

Radio: FM 107.2 MHz,  digitaal kanaal 921

Mariakapel Margaritakerk geopend
Voor de parochianen, die graag een bezoek aan de kerk willen brengen om een kaarsje op te steken en even te bidden, is de kerk op dinsdag open van 10.30 - 15,30 uur. U kunt naar binnen via de zij ingang van de kerk.

 

Parochiebestuur en de Pastoraatsgroep 

 

Kijk geregeld op onze nieuwspagina voor meer informatie. Klik hier!

 

Terugblik op het diamanten priesterfeest van Frits Janssen


Het 60 jarig priesterfeest van pastoor Frits Janssen begon zaterdagavond met een zeer mooie feestviering  die verzorgd werd door de kinderen van Basisschool Maurice Rose. Meneer pastoor kwam onder mooi versierde bogen de kerk binnen en mocht plaatsnemen op een versierde stoel. Het thema van de viering was “samen komen, bij elkaar blijven”, een thema dat zeer goed bij meneer pastoor past.

Zij verrasten meneer pastoor met een prachtig schilderij van 60 versierde schelpen.Zondag 23 juni, de feestdag. Het was prachtig zonnig weer en de pastorie, de kerk en de straten waren heel mooi versierd. Schutterij St. Sebastianus haalde meneer pastoor af bij de pastorie en samen met zijn familie , pastoraatsgroep en het parochiebestuur ging de stoet naar de kerk. In de kerk stonden acolieten en misdienaars klaar, om meneer pastoor onder luid applaus naar het altaar te begeleiden. Daar droeg hij samen met pastoor René Graat en pastor Jan Jansen een plechtige, sfeervolle eucharistieviering op.

De muzikale bijdrage van het kerkelijk zangkoor, harmonie Concordia en het Mergelland Mannenkoor was schitterend en de solo’s van Ingrid Kerckhoffs en Hans Geerkens waren indrukwekkend. Meneer pastoor genoot er zichtbaar van.

Na afloop van de viering werd meneer pastoor buiten op de trappen van de kerk toegezongen met zijn lievelingslied “Geneet van ’t laeve”.

Aansluitend werd het parochiecadeau aangeboden aan meneer pastoor. Wij bedanken alle parochianen hartelijk voor het mooie bedrag van € 6.350,- dat bij elkaar is gebracht.

Na een serenade van schutterij en harmonie en het schieten van de kamers, trok de stoet met meneer pastoor, zijn familie en vele parochianen, aan beide zijden geflankeerd door de hemeldragers van de jonkheden en buurtschappen naar het gemeenschapshuis Oos Heim.

In Oos Heim volgde een feestelijke middag, die door MTG en het Mergelland Mannenkoor met een hilarische sketch over het leven van onze pastoor in de afgelopen jaren, gezien door de ogen van drie heiligenbeelden op een ludieke wijze werd afgesloten.


Wij kunnen terugkijken op een zeer mooi en geslaagd feest voor onze pastoor en wij willen dan ook iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen tot het welslagen van dit feest.Het parochiebestuur.Tijdens de eucharistievieringen zijn opnames gemaakt die u hier op de website van onze parochie kunt bekijken.
 
 
 
 
Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework