Uitvaarten


Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van iedereen.
Voor de regeling van de uitvaartdienst kunt u contact op te nemen  met pastoor F. Janssen 043-4581251 en/of de koster H. Conjarts 043-4582046.
Voor het maken van een graf c.q. het reserveren van een urnennis kunt u contact opnemen met de heer L. van de Moosdijk  043-4581442

Enkele aandachtspunten:

  • De uitvaartdienst wordt muzikaal ondersteund door een groep dames van het kerkelijk zangkoor;
  • De uitvaartdienst  kan plaats vinden op alle dagen om 10.30 uur, behalve op zondag en donderdag;
  • Aan de vooravond is een avondwake om 19.00 uur. Deze avondwake wordt verzorgd door de Avondwakegroep;
  • Van de collecte-gelden bij de avondwake worden Heilige Missen gelezen na de zeswekendienst. Tijdstip van deze Heilige Missen regelt de koster met de familie;
  • Alle kosten betreffende de kerk en kerkhof lopen via de begrafenisondernemer;
  • Tarieven en voorschriften betreffende graftekens en beplanting voor de R.K. Begraafplaats van de H. Margarita parochie Margraten worden overhandigd door het parochiebestuur.

Reglement en voorschriften begraafplaats vindt u hier:

Reglement begraafplaats.

Voorschriften en tarieven begraafplaats.