Financiën

Overzicht bankrekeningen parochie H. Margarita

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle bankrekeningen, die binnen de parochie H. Margarita in gebruik zijn.

De doelstelling van de bankrekeningen (misintenties, doopbijdragen, giften, of deelname aan de Actie Kerkbalans) wordt separaat vermeld.

Indien u over een van deze onderwerpen meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de parochie: dhr. H.M.J. van de Burgt.

Hoofdbankrekening parochie H. Margarita

De hoofdbankrekening van de parochie wordt vooral voor zakelijke betalingen gebruikt. Bij twijfel kunt u deze rekening voor al uw betalingen, stortingen en giften gebruiken.

NL55 RABO 0131 8004 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Margarita, Margraten

 

Misintenties, doopbijdragen, giften

Misintenties, doopbijdragen, en giften kunt u overmaken op:

ING:    NL78 INGB 0001 0639 67 t.n.v. RK Kerkbestuur Parochie H. Margarita

Kerkbijdragen

Kerkbijdragen kunt u overmaken op:

Rabobank:    NL76 RABO 0131 8906 54 t.n.v. Parochie H. Margarita

ING:             NL68 INGB 0001 5248 00 t.n.v. Gezinsbijdragen Parochie H. Margarita

Tarieven (2024)

In het onderstaande overzicht vindt u de tarieven van onze parochie.

 • Eucharistievieringen
 • Misintentie Heilige Mis €   22,50
 • Zeswekendienst €   22,50
 • Jubileumdienst (tijdens reguliere viering) €   75,00
 • Jubileumdienst (niet tijdens reguliere viering) € 250,00
 • Rouw- en trouwgelden
 • Begrafenismis (zonder kerkbijdrage) *1 € 475,00
 • Avondwake (zonder kerkbijdrage) *1 € 250,00
 • Huwelijksmis *1 € 475,00
 • Huwelijksmis 40 of 50 jaar (met kerkbijdrage) €   75,00
 • Huwelijksmis 40 of 50 jaar (zonder kerkbijdrage) € 250,00
 • Bijdrage rouw- of trouwkoor tijdens viering €   50,00

*1:    Geldelijke bijdragen voor rouw- en trouwdiensten worden niet gevraagd aan parochianen, die gedurende vier jaren voorafgaand aan de datum van de betreffende viering de minimum kerkbijdrage hebben betaald van tenminste € 50,00 per jaar (t/m 2023), dan wel € 75,00 per jaar (2024).

 

 • Doopsel
 • Doopbijdrage (vrije gift)      gratis
 • Doop-uittreksel      gratis

 

 • Overige bijdragen
 • Collectegeld tijdens viering: (gewenst minimumbedrag) €   1,00
 • Kaarsen €   0,50
 • Noveenkaars €   5,00

 

 • Kerkbijdrage
 • Minimumbijdrage tot en met jaar 2023 *2 €  50,00
 • Minimumbijdrage in 2024 *2 €  75,00

*2:    De richtsnoer voor de kerkbijdrage bedraagt 1% van het netto-inkomen van een economische eenheid.

 • Grafrechten
 • Graf volwassene voor 20 jaar € 400,00
 • Verlenging per jaar (na bijzetting – minimaal 10 jaar) €   20,00
 • Kindergraf € 200,00

 

 • Urnenmuur
 • Bijzetting in urnenmuur € 400,00
 • Eenmalige bijdrage gedenkplaat & bloemenvaas € 250,00

  

Terug naar begin van Financiën

 

 

Actie Kerkbalans

Met de Actie Kerkbalans wil het parochiebestuur alle parochianen betrekken bij het financieel gezond krijgen en houden van onze parochie H. Margarita. Feit is dat ons huishoudboekje niet meer op orde is. De afgelopen 3 jaar heeft de parochie vele tienduizenden euro’s verlies geleden (zie hieronder: Rekening en verantwoording). En die slechte financiële situatie moet dringend worden omgebogen.

Onze parochie is onderdeel van 9 samenwerkende parochies van de federatie Terlinden-Margraten. Daarbij is afgesproken dat elke parochie zelf verantwoordelijk is en blijft voor haar eigen financiële exploitatie. Voor ons voortbestaan is – gelet op de verliezen van de afgelopen jaren – extra geld nodig!

De belangrijkste uitgaven van onze parochie bestaan uit: onderhoudskosten aan kerk, pastorie en begraafplaats, de kosten van gas, water en licht, onze bijdrage aan de loon- en huisvestingskosten van het pastoraal team, verzekeringen en de kosten voor alle vieringen.

Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit collecten, misintenties en vooral de bijdragen vanuit de Actie Kerkbalans. Maar dat alles te samen is te weinig om alle rekeningen te kunnen blijven betalen. De raming van alle baten en lasten voor 2024 ziet er als volgt uit:Wilt u ook deelnemen aan de Actie Kerkbalans? Geef dan uw naam, volledige adres en (indien mogelijk) e-mailadres door aan de penningmeester. U ontvangt dan de brochure Actie Kerkbalans met daarin het deelnameformulier.

Wij zijn allen samen verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap voor de komende generaties.

U kunt uw bijdrage ook zelfstandig overmaken naar bankrekening:

NL76 RABO 0131 8906 54        ten name van RK Kerkbestuur H. Margarita

onder vermelding van: Kerkbijdrage 2024.

Terug naar begin van Financiën

 

Giften en ANBI registratie parochie

Giften aan de parochie vallen onder de ANBI-regeling: de Algemeen Nut Beogende Instellingen. U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

Bij zowel de gewone als periodieke giften dient u bij uw aangifte Inkomstenbelasting te verwijzen naar het RSIN-nummer van onze parochie: 2678718.
{ Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer}

Gewone giften
Voor de aftrek van gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag van uw gewone giften hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met uw persoonsgebonden aftrek.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar er geldt wel een maximum van € 250.000 per jaar.

Wanneer u kiest voor een periodieke schenking van tenminste 5 aaneengesloten jaren, is zelfs het hele bedrag zonder drempel aftrekbaar. U dient daartoe het formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld” in te vullen en bij de parochie in te leveren.

De penningmeester helpt u graag met het invullen van deze overeenkomst, waarbij uw gift minimaal 5 jaar met hetzelfde bedrag dient te worden betaald.

Rekenvoorbeeld periodieke gift

Indien u 5 jaar achtereen bijvoorbeeld € 250,00 per jaar aan de parochie betaalt door middel van de hiervoor genoemde “Overeenkomst periodieke gift in geld” dan mag u die € 250,- per jaar geheel aftrekken voor de Inkomstenbelasting.

Dit betekent concreet dat u € 123,75 belastingvoordeel behaalt (bij een belastbaar inkomen in de 49,5% belastingschijf) en de facto geen € 250,00 maar netto € 126,25 voor deze jaarlijkse gift betaalt.

Zit uw belastbaar inkomen in de 36,97% belastingschijf dat bedraagt het belasting-voordeel in dit voorbeeld € 92,43 en betaalt u netto een bedrag van € 157,57 per jaar.

Andere mogelijkheden rekent onze penningmeester graag voor u uit.

 

Voor meer informatie over de ANBI registratie van onze parochie:

zie de ANBI-publicatie Bisdom Roermond: Anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE90

 

Terug naar begin van Financiën

 

Rekening en verantwoording

Hieronder vindt u een overzicht van de Baten en Lasten van de parochie H. Margarita, zoals deze formeel door het Bisdom Roermond zijn vastgesteld en gepubliceerd.

​​

​Jaarrekening 2022

Jaarrekening ​2021

Baten​​

​Bijdragen parochianen

​    82.638

​  72.138

​​​Opbrengst bezittingen en beleggingen​

​    26.920

​  26.904

​Ontvangen colle​cten derden

​             0

​            0

​Overige bijdragen

​     2.100

​    2.100

​Incidentele baten

​            0

​            0

Totaal baten

​111.658

​101.142

Lasten

​Pastorale beroepskrachten

​Overig personeel

​  43.857

​  35.824

​Kerkelijke gebouwen

​  50.749

​  44.435

​Overige gebouwen

​  12.064

​  11.179

​Eredienst en pastoraal

​  14.446

​    8.808

​Beheer en administratie

​    8.815

​  14.685

​Verplichte en vrijwillige bijdragen

​  19.963

​  18.302

​​​​Rente lasten

​            0

​            0

​Incidentele lasten

​            0

​            0

Totale lasten

​149.894

​133.233

​Resultaat (baten - lasten)

-38.236

-32.091Overgenomen uit: rkcn.nl/publicaties/ROE90

 

 

Om te komen tot een gezondere financiële huishouding ziet het parochiebestuur zich genoodzaakt in 2024 verder te bezuinigen op diverse onderhoudswerkzaamheden, zoals het reguliere onderhoud van de tuinen van de pastorie en het periodiek snoeien van de hagen op de begraafplaats. Er zullen minder (veelal duurdere) koren van buitenaf worden uitgenodigd om diensten op te luisteren. Verder zal een strikt energiebeleid inzake verwarming kerk en verlichting worden doorgevoerd. Wij vragen uw begrip voor deze noodzakelijke maatregelen en hopen als bestuur toch een goede balans te vinden tussen goede zorg, luister en zuinigheid.

Al deze acties dragen bij aan lastenverlichting. Maar parochianen zullen méér dan tot nu toe gebruikelijk was financieel moeten bijdragen om onze parochie in de komende jaren financieel gezond te krijgen. Mocht dit op termijn niet lukken, dan zal dat gevolgen hebben voor de huidige formatiegrootte van het pastorale team of het structureel openhouden van ons kerkgebouw.

 

 Terug naar begin van Financiën

  

Downloads documenten

Hieronder vindt u een overzicht van te downloaden documenten.

 

 

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework