Sinds zondag 18 juni 2017 is de federatie Terlinden-Margraten een feit. In deze federatie gaan de parochies Sint Brigida Noorbeek, Sint Franciscus van Assisi Reijmerstok, Sint Gerlachus Banholt en Heilige Margarita Margraten samenwerken. Er is een nieuw, overkoepelend kerkbestuur voor de federatie. In de nieuwe federatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiële exploitatie. De samenwerking zal voornamelijk bestaan op het terrein van liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De leden van het kerkbestuur van de federatie Terlinden-Margraten zijn:

Pastoor Paul Tervoort

Banholt: de heer Jef Tielens en de heer Nicky Tossings

Margraten: mevrouw Rina Heuts-van Laar en mevrouw Sonja Gubbels-Broers

Noorbeek: mevrouw Ilona Jahae en de heer Michel Rompelberg

Reijmerstok: de heer Tous Bastings en mevrouw Marjo Lacroix-Snackers.


De kerkbesturen van de vier parochies zijn omgevormd tot parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Parochiebestuur.


De verantwoordelijkheid voor het financieel-economisch beheer van de parochie berust bij het parochiebestuur. Ook is het parochiebestuur eindverantwoordelijke voor pastorale beleidsaangelegenheden. Wanneer een vacature ontstaat, worden belangstellenden via een publicatie in het gemeenschapsblad “Oet de Riestepot” in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen.


Bestuursfunctie
Naam, Adres en telefoonnummer

Voorzitter
Pastoor P. Tervoort
043-4571221 of 06-12629130

Secretaris

Parochie H. Margarita Margraten
t.a.v. mevrouw M. Kleijnen
Beatrixlaan 13
6269 EX  MARGRATEN 
043 - 4583050
Email: 


Penningmeester

Dhr. H.M.J. (René) van de Burgt
Op de Duif 4
6269 HC Margraten
06-29604466
Email:  

Beheer gebouwen, pachtzaken
Dhr. R. Pleijers
Concordiastraat 17
6269 GA Margraten
06-50473996

Beheer begraafplaats
Dhr. L. van de Moosdijk
Shomonstraat 9
6269 GC Margraten
043-4581442

Clusteroverleg
Mevr. R. Heuts
Sprinkstraat 91
6269 AN Margraten
043-4582139

Clusteroverleg
Mevr. S. Gubbels-Broers
Trichterweg 12
6269 EA Margraten
043-4581330

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework