Nieuws uit de parochie

Op  het einde van een jaar en bij het begin van een nieuw jaar is het gebruikelijk dat er gegevens van het afgelopen jaar bekend worden gemaakt. Voor onze parochie zijn dat de volgende:

  • In 2017 werden er in onze kerk 15  kinderen gedoopt
  • In 2017 deden 23 kinderen de Eerste H. Communie
  • 37 jongens en meisjes (groep 7 en groep 8) ontvingen het Sacrament van het Vormsel
  • Het H. Sacrament van het Huwelijk werd in 2017 gesloten door  2 echtparen
  • 32 Parochianen gingen in 2017 van ons heen

Naast deze getallen werkten heel veel vrijwilligers mee om onze parochie levend te houden.

Een woord van dank is zeker op zijn plaats en de wens dat velen blijven meewerken om de parochie zo te laten zijn, dat iedereen het fijn vindt in Margraten te wonen.

De datum voor de gezellige avond is: vrijdag 16 maart.

U zult te zijner tijd allen een uitnodiging ontvangen.