Parochieoverzicht april

Overleden:                                                             

In april zijn geen parochianen overleden                

Doop:

In april zijn 2 kinderen gedoopt

Silvijn: zoon van de familie Spronck-Heuts

Toine:  zoon van de familie Conjarts-Rutten

Huwelijk:

In april zijn geen huwelijken gesloten