Parochieoverzicht – September

Overleden

In de maand september is een parochiaan overleden

10 september Jean Van den Hove 92 jaar

Doop

In de maand september zijn geen kinderen gedoopt

Huwelijk