Margraten, 23 mei 2019

Beste parochianen,

Pastoor Frits Janssen is dit jaar 60 jaar priester en ook 60 jaar werkzaam in onze parochie.

In al die jaren heeft meneer pastoor een bloeiende parochiegemeenschap opgebouwd en mede door zijn inzet zijn vele vrijwilligers betrokken bij de kerk. Op een leeftijd waar anderen al jaren met pensioen zijn, is hij nog steeds zeer actief binnen onze parochiegemeenschap.

Op 23 juni aanstaande willen we dit bijzondere jubileum, overeenkomstig de wens van meneer pastoor,  met de hele parochiegemeenschap vieren. Het feest begint met een plechtige Eucharistieviering in de kerk om 10.30 uur. Deze viering zal muzikaal worden opgeluisterd door de Koninklijk Erkende Harmonie Concordia, het Mergelland Mannenkoor en het Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia.

Na de Eucharistieviering is iedereen die meneer pastoor een warm hart toedraagt, uitgenodigd om met de stoet mee te lopen naar gemeenschapshuis Oos Heim. Daar wordt u door het parochiebestuur broodjes, vlaai en koffie aangeboden, maar ook voor een drankje is gezorgd. Nadat meneer pastoor geluncht heeft, is er een informeel samenzijn en heeft u de gelegenheid om meneer pastoor te feliciteren. Het feest duurt tot 17.00 uur.

Bij een feest hoort natuurlijk een cadeau. Omdat meneer pastoor volledig ten dienste staat van onze parochiegemeenschap is het aan ons om voor een passend parochiecadeau te zorgen. U vindt dit weekend in uw brievenbus  een gele enveloppe  waarin u uw bijdrage aan het parochiecadeau kunt deponeren.

Vrijwilligers zullen deze enveloppe bij u komen ophalen in het weekend van 1 en 2 juni  aanstaande. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL55RABO0131800434 ten name van RK Kerkbestuur Margraten onder vermelding van “bijdrage parochiecadeau 60-jarig priesterfeest pastoor”.

Wij hopen u allen welkom te mogen heten op 23 juni aanstaande.

 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep H. Margarita Margraten