Koor van Solisten St. Petersburg. Dit jaar op 15 december 2019

Solistenkoor uit Sint-Petersburg schittert opnieuw in Margraten op zondag 15 december 2019. Het Solistenkoor van de befaamde Philharmonie uit Sint Petersburg bestaat uit zes dames en zes heren en streeft naar een heropleving van de Russische sacrale en volksmuziek. Na zeventig jaar communisme mocht na de val van dit regime de geweldige rijkdom van geestelijke Russische muziek weer ten gehore worden gebracht. Door het geven van concerten in het buitenland werkt het koor bewust mee aan de bekendheid en verspreiding van deze muziek.