EEN OPKIKKERTJE

 

Beste mensen,

 

We leven de laatste weken in een onwerkelijke tijd. Het coronavirus slaat heel hard om zich heen. Het raakt ons allemaal op een of andere manier. Het is daarom zaak ons zo goed mogelijk aan de genomen maatregelen te houden. Alleen dan zullen we deze crisis te boven komen. We zullen het samen moeten doen.

Ik heb de afgelopen 2 weekenden de weekenddiensten gemist. Het vertrouwde ritme was ik kwijt, omdat alles ineens zo anders is. Dat zal nog even doorgaan.

Er zullen tot 1 juni a.s. geen diensten zijn in de kerk. Met de Goede Week, en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op komst,  is het jammer dat we deze feesten niet samen in de kerk kunnen vieren. Ik weet op dit moment nog niet of we iets kunnen doen om b.v. via de radio  een uitzending te verzorgen. In de kerk zal het in ieder geval rustig zijn en geen bedrijvigheid. Ook het feest van de Eerste Heilige Communie wordt uitgesteld tot later in het jaar. De voorbereiding op de Eerste heilige Communie ligt op dit moment ook stil en wordt te zijner tijd weer hervat. We maken er dan voor de communicanten en hun ouders een mooi parochiefeest van.

Het zijn bange tijden, waarin we leven. Velen maken zich terecht zorgen om wat nog komen gaat. Niemand weet dat en ook ik kan niet in de toekomst kijken. Ik wil graag die zorgen met u delen en u een hart onder de riem steken.

Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheidsgevoel, op saamhorigheid, op samen delen en elkaar tot steun zijn. Laten wij er zijn voor elkaar. Denken we aan onze oudere mensen die geen bezoek mogen ontvangen. Bel eens een keer en help hen waar dat nodig is. Laten we onze zorgverleners niet vergeten. Zij doen er alles aan om hun medemensen goed te verzorgen. Zij verdienen een complimentje en ook een bloemetje. Het zijn hele kleine dingen, het gaat om het gebaar.

Wij zullen samen deze strijd winnen. Ook na corona komen betere tijden.

In bange tijden ontstaan vaak mooie initiatieven, ook nu al zijn die er in allerlei vormen. Wanneer in moeilijke tijden zoveel moois ontstaat, dan zal toch niemand de hoop opgeven en de moed laten zakken. Die moed en die hoop wens ik u allen van harte toe.

 

Frits Janssen, Pastoor