In memoriam pastoor René Graat.

 

Nu lijkt de wereld even leeg,

zoeken onze harten troost in het ritme van herinneringen.

Verdriet vermengd met dankbaarheid.

 

Het overlijden van pastoor René Graat stemt ons intens verdrietig.

Pastoor René Graat, een aimabele man, door zijn eenvoud en het hanteren van de menselijke maat.

Hij was een innemende persoonlijkheid, oprecht geïnteresseerd in zijn medemensen, spontaan en eerlijk in de omgang, hij beschikte over een flinke dosis humor, maar was bovenal tevreden. Hij ging opgewekt door het leven, nam het zoals het kwam in voor- en tegenspoed.

Nooit was hem iets te veel, er was altijd, die glimlach, dat goede humeur, die helpende hand, die schouder om op uit te huilen.

Evenwichtig als hij was, konden mensen bij hem terecht met hun zorgen, hun vragen, met hun klein en groot verdriet.

Zo leefde hij, dat was zijn leven.

Pastoor René Graat genoot ervan om onder de mensen te zijn, samen de kerkelijke en de wereldse feesten te vieren.

Wat hij ook deed hij deed het vol overgave en overtuiging.

Voor hem was geloven een werkwoord, zijn leven was daar getuigenis van.

Al doende gaf hij het door.

Ja, zijn herderlijke levenshouding dwong zoveel respect af, dat het anderen de richting wees.

Sinds 2017 was hij de voorzitter van de Federatie Terlinden/Margraten, het samenwerkingsverband van de parochies Banholt, Margraten, Noorbeek en Reijmerstok. Ook hier was hij de bezielende leider, die steeds benadrukte om op pastoraal gebied tot meer samenwerking te komen.

Op stille zaterdag heeft hij zich na een niet te winnen strijd, overgegeven aan zijn Verlosser, in wie hij, ook al kende ook hij wel eens twijfelmomenten, rotsvast geloofde. De cirkel is rond.

Pastoor René Graat we zullen u missen, uw wijsheid, uw zorg om ons.

Dat alles hoort nu tot het verleden.

Maar uw naam, alles wat in u leefde en u dreef,

zullen wij in onze herinnering voor altijd met ons meedragen.

 

Rust zacht.

 

Parochiebestuur en Pastoraatsgroep