Mededeling van het parochiebestuur en pastoraatsgroep

 

Beste parochianen,

 

Vanaf het weekend van zaterdag 4 juli en zondag 5 juli vinden er weer eucharistievieringen plaats in onze kerk, waarbij 100 personen aanwezig mogen zijn.

Wij volgen daarbij de protocollen van het bisdom en zijn druk doende, daarvoor de benodigde maatregelen te treffen.

Om een en ander goed te laten verlopen, is het van belang om met u als kerkbezoekers vooraf al een aantal afspraken te maken. 

Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

U kunt zich alleen telefonisch aanmelden, op dinsdag van 18.45 tot 19.45

en op vrijdag van 11.00-12.00 uur op telefoonnummer 043-4581251 .

U kunt zich op z’n vroegst 14 dagen van tevoren aanmelden voor de desbetreffende dienst.

(Voor de diensten van 4 en 5 juli betekent dat, dat u zich vanaf 19 juni kunt aanmelden)

 

Hoe gaat een en ander nu praktisch in zijn werk.

Er zijn een aantal leden van het parochiebestuur, als surveillanten aanwezig, om alles in goede banen te leiden.

We verzoeken u op tijd naar de kerk te komen, omdat wij  genoodzaakt zijn om toegangscontrole toe te passen (alleen aangemelde bezoekers mogen naar binnen) en de kerkbezoekers naar hun plaats te begeleiden.

De hoofdingang aan de voorkant van de kerk wordt gebruikt als ingang.

De ingang bij de Mariakapel en het kerkhof blijven dicht.

(Alleen voor rolstoelgebruikers of voor degene, die is aangewezen op een rollator wordt de deur van de Mariakapel geopend)

Na afloop van de dienst geven de surveillanten aan in welke volgorde de kerk verlaten mag worden. De ingang bij de Mariakapel en het kerkhof worden dan wel gebruikt als uitgang.

Op uw plaats vindt u een blaadje met daarop de gang van zaken tijdens de dienst.

 

Wij hopen dat u er begrip voor heeft, dat het nu nog even zo moet met deze maatregelen en afspraken en dat het niet anders kan.

 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep.