Blog

Beste parochianen

Er zijn weer eucharistievieringen in onze kerk!

De Corona maatregelen zijn versoepelt en voor het kerkbezoek in onze parochie betekent dit dat:

  • Aanmelding vooraf is niet meer nodig.

  • Er mogen per viering ca 100 kerkbezoekers aanwezig zijn, gelet op de inachtneming van de 1,5 meter afstand.

  • In verband met het controleren van het aantal kerkbezoekers wordt de hoofdingang van de kerk gebruikt als ingang. Als ingang blijven de deuren bij de Mariakapel en het kerkhof dicht. Voor rolstoelgebruikers of voor degene, die is aangewezen op een rollator wordt de deur van de Mariakapel geopend.

  • Een aantal leden van het parochiebestuur zijn als surveillanten aanwezig, begeleiden u naar uw plaats en zien toe dat de 1,5 meter regel niet in het gedrang komt.

  • Op uw plaats vindt u een blaadje met daarop de gang van zaken tijdens de dienst.

  • Na afloop van de dienst geven de surveillanten aan in welke volgorde de kerk verlaten mag worden.

De deuren bij de Mariakapel en het kerkhof worden dan wel gebruikt als uitgang.

 

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen en afspraken.

 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep

Beste medeparochianen,

Na een tijd van vergaande maatregelen om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken, is er nu een tijd van versoepelingen aangebroken.

Er zijn op dit moment nog nauwelijks of geen coronagerelateerde overlijdens meer te betreuren en we nemen de draad van het vertrouwde weer langzaam aan op.

Onvergetelijk zijn alle medeparochianen, waar we op gepaste wijze tijdens coronatijd afscheid van moesten nemen.

Onvergetelijk voor ons zijn ook zij, die ons ontvallen zijn en actief betrokken waren bij het werk in  onze parochiegemeenschap.

Jan Henssen was jarenlang actief in onze parochie, met een nooit aflatende inzet bij de voorbereidingsgroep E.H. Communie, de avondwakegroep en als drijvende kracht in de pastorale zorg voor de bewoners van de Appelgaard.

Pastoor René Graat, pastoor van cluster Terlinden en sinds 2017 voorzitter van de Federatie Terlinden/Margraten.
We zijn in hem een oprecht mens en een bezielende parochieherder verloren.

Emile Al, maakte jaren deel uit van het kerkbestuur als penningmeester en daarna vervulde hij zijn taak als adviseur met verve.

Annie Peerboom-Janssen maakte met grote betrokkenheid deel uit van de pastoraatsgroep, daarnaast was zij jarenlang actief bij de zorggroep, de woord- en communiedienst, de gezinsmisgroep en als lector.

Moge onze harten helen,
door zacht gedenken
voorbij de grenzen van de tijd.
En op de plaats van ons gemis,
komt langzaam aan
een groots gevoel van dankbaarheid. 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep

Vanaf weekend 4 en 5 juli vinden er weer Eucharistievieringen plaats in onze kerk

Waarbij 100 personen aanwezig mogen zijn. Wij volgen de protocollen van het bisdom. 

Telefonisch aanmelden vooraf is noodzakelijk.
U kunt zich alleen telefonisch aanmelden,
telefoon: 043-4581251
Dinsdag: 18.45 - 19.45 uur
Vrijdag:  11.00 - 12.00 uur

Hoe gaat het een en ander nu praktisch in zijn werk.

Er zijn een aantal leden van het parochiebestuur, als surveillanten aanwezig, om alles in goede banen te leiden.
Wij verzoeken u op tijd naar de kerk te komen, omdat wij genoodzaakt zijn om toegangscontrole toe te passen (alleen aangemelde bezoekers mogen naar binnen) en de kerkbezoekers naar hun plaats te begeleiden.

De hoofdingang aan de voorkant van de kerk wordt gebruikt als ingang.
Na afloop van de dienst geven de surveillanten aan in welke volgorde de kerk verlaten mag worden. De deuren bij de Mariakapel en kerkhof worden dan wel gebruikt als uitgang.

Indeling kerk met 1,5 meter afstand.
Klik op de kleine foto's voor een vergroting.Wij hopen dat u er begrip voor heeft, dat het nu nog even zo moet met deze maatregelen en afspraken en dat het niet anders kan.
Parochiebestuur en pastoraatsgroep.

Maandoverzicht-juni:

Doop

In de maand juni geen kinderen gedoopt

Overleden

In de maand juni zijn 4 parochianen overleden

  1 juni  Annie Peerboom-Janssen    65 jaar

12 juni  Rene Sluijsmans                 49 jaar

12 juni  Josephina Darding-Lipsch    95 jaar

28 juni  Pierre Roijen                      80 jaar

Huwelijk

In de maand juni zijn geen huwelijken geweest

Pastoor Paul Tervoort (65) nieuwe pastoor van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok:

 

Pastoor P.N. Paul Tervoort (65) wordt de nieuwe pastoor van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok. Hij wordt de opvolger van pastoor René Graat, die in april jl. aan Covid-19 is overleden.

Pastoor Tervoort is thans 12 jaar pastoor in Weert, Boshoven en Laar. Hij groeide op in Heerlen, woonde lange tijd in Heer, bezocht de sociale academie in Sittard en werkte daarna twaalf jaar in een kinderbeschermingsinternaat in Maastricht. In 1989 besloot hij dat priester wilde worden, waarna hij in 1995 werd gewijd. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan in een parochie bij Oldenzaal (Twente). In 1999 werd hij pastoor van de zes parochies in de Achterhoek, en later van negen parochies in Twente. Hij wilde graag als priester werken in Limburg en aartsbisschop Eijk stemde in met overplaatsing naar het bisdom Roermond, waarna hij op 1 juni 2008 pastoor werd in Weert c.a.

In een bespreking tussen kerkbestuur, parochiebesturen en pastoor Tervoort is unaniem besloten dat hij beantwoordt aan het profiel dat de parochies aan het bisdom hadden aangeboden. Daarin werd gevraagd om een moderne katholiek met goede contactuele eigenschappen die midden tussen de mensen staat en die een goed gevoel heeft voor de lokale tradities. 

Pastoor Tervoort zal tevens worden benoemd tot moderator van de parochie Margraten (die eveneens deel uit maakt van de parochiefederatie Terlinden-Margraten) alsmede van de parochie Scheulder (zodra deze zich bij de federatie zal hebben aangesloten). Pastoor Tervoort zal functioneren als voorzitter van het kerkbestuur in deze federatie. 

Pastoor Tervoort zal zijn werkzaamheden aanvangen begin september 2020. Het kerkbestuur- en de parochiebesturen gaan zijn komst voorbereiden en zien uit naar de samenwerking met hem.

 

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework