Blog

Maandoverzicht-juni:

Doop

In de maand juni geen kinderen gedoopt

Overleden

In de maand juni zijn 4 parochianen overleden

  1 juni  Annie Peerboom-Janssen    65 jaar

12 juni  Rene Sluijsmans                 49 jaar

12 juni  Josephina Darding-Lipsch    95 jaar

28 juni  Pierre Roijen                      80 jaar

Huwelijk

In de maand juni zijn geen huwelijken geweest

Pastoor Paul Tervoort (65) nieuwe pastoor van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok:

 

Pastoor P.N. Paul Tervoort (65) wordt de nieuwe pastoor van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok. Hij wordt de opvolger van pastoor René Graat, die in april jl. aan Covid-19 is overleden.

Pastoor Tervoort is thans 12 jaar pastoor in Weert, Boshoven en Laar. Hij groeide op in Heerlen, woonde lange tijd in Heer, bezocht de sociale academie in Sittard en werkte daarna twaalf jaar in een kinderbeschermingsinternaat in Maastricht. In 1989 besloot hij dat priester wilde worden, waarna hij in 1995 werd gewijd. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan in een parochie bij Oldenzaal (Twente). In 1999 werd hij pastoor van de zes parochies in de Achterhoek, en later van negen parochies in Twente. Hij wilde graag als priester werken in Limburg en aartsbisschop Eijk stemde in met overplaatsing naar het bisdom Roermond, waarna hij op 1 juni 2008 pastoor werd in Weert c.a.

In een bespreking tussen kerkbestuur, parochiebesturen en pastoor Tervoort is unaniem besloten dat hij beantwoordt aan het profiel dat de parochies aan het bisdom hadden aangeboden. Daarin werd gevraagd om een moderne katholiek met goede contactuele eigenschappen die midden tussen de mensen staat en die een goed gevoel heeft voor de lokale tradities. 

Pastoor Tervoort zal tevens worden benoemd tot moderator van de parochie Margraten (die eveneens deel uit maakt van de parochiefederatie Terlinden-Margraten) alsmede van de parochie Scheulder (zodra deze zich bij de federatie zal hebben aangesloten). Pastoor Tervoort zal functioneren als voorzitter van het kerkbestuur in deze federatie. 

Pastoor Tervoort zal zijn werkzaamheden aanvangen begin september 2020. Het kerkbestuur- en de parochiebesturen gaan zijn komst voorbereiden en zien uit naar de samenwerking met hem.

 

Maandoverzicht-Maand mei

Doop

In de maand mei zijn geen kinderen gedoopt

Overleden

In de maand mei zijn 3 parochianen overleden

  1 mei Miel Al                       82 jaar

17 mei Math Jongen               74 jaar

28 mei Mien Prevoo-Peeters   86 jaar

Huwelijk

In de maand is geen bruidspaar in het huwelijk getreden

Mededeling van het parochiebestuur en pastoraatsgroep

 

Beste parochianen,

 

Vanaf het weekend van zaterdag 4 juli en zondag 5 juli vinden er weer eucharistievieringen plaats in onze kerk, waarbij 100 personen aanwezig mogen zijn.

Wij volgen daarbij de protocollen van het bisdom en zijn druk doende, daarvoor de benodigde maatregelen te treffen.

Om een en ander goed te laten verlopen, is het van belang om met u als kerkbezoekers vooraf al een aantal afspraken te maken. 

Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

U kunt zich alleen telefonisch aanmelden, op dinsdag van 18.45 tot 19.45

en op vrijdag van 11.00-12.00 uur op telefoonnummer 043-4581251 .

U kunt zich op z’n vroegst 14 dagen van tevoren aanmelden voor de desbetreffende dienst.

(Voor de diensten van 4 en 5 juli betekent dat, dat u zich vanaf 19 juni kunt aanmelden)

 

Hoe gaat een en ander nu praktisch in zijn werk.

Er zijn een aantal leden van het parochiebestuur, als surveillanten aanwezig, om alles in goede banen te leiden.

We verzoeken u op tijd naar de kerk te komen, omdat wij  genoodzaakt zijn om toegangscontrole toe te passen (alleen aangemelde bezoekers mogen naar binnen) en de kerkbezoekers naar hun plaats te begeleiden.

De hoofdingang aan de voorkant van de kerk wordt gebruikt als ingang.

De ingang bij de Mariakapel en het kerkhof blijven dicht.

(Alleen voor rolstoelgebruikers of voor degene, die is aangewezen op een rollator wordt de deur van de Mariakapel geopend)

Na afloop van de dienst geven de surveillanten aan in welke volgorde de kerk verlaten mag worden. De ingang bij de Mariakapel en het kerkhof worden dan wel gebruikt als uitgang.

Op uw plaats vindt u een blaadje met daarop de gang van zaken tijdens de dienst.

 

Wij hopen dat u er begrip voor heeft, dat het nu nog even zo moet met deze maatregelen en afspraken en dat het niet anders kan.

 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep.

Beste parochianen,

Vanaf 1 juni mogen er volgens de richtlijnen van RIVM en het Bisdom weer eucharistievieringen gehouden worden met maximaal 30 personen.

Kijkend naar het kerkbezoek in onze parochie wordt normaal het aantal van 30 personen ruim overschreden.

Om te voorkomen dat we maatregelen moeten treffen ,die leiden tot teleurstelling en mogelijk onbegrip, heeft het parochiebestuur besloten, om pas in het weekend van 4/5 juli de eucharistievieringen te hervatten, waarbij maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn.

Tot die tijd hebben wij de mogelijkheid om de maatregelen, die genomen moeten worden i.v.m. ieders veiligheid goed voor te bereiden.

Inmiddels hebben ook de overige parochies van de parochiefederatie Terlinden-Margraten en Scheulder hetzelfde besluit genomen.

Op zondagochtend wordt de eucharistieviering vanuit onze parochiekerk om 10.30 uitgezonden via Radio 3Heuvelland: FM 107.2 MHZ, kabel analoog 87.5 MHZ digitaal kanaal 921.

Voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken, blijft de Mariakapel van maandag tot en met zaterdag opengesteld van 14.00-15.30 uur en op zondag is de kerk hiertoe geopend van 14.00-15.30.

 

Wij zouden graag de deuren van onze kerk wijd open zetten voor iedereen.

Helaas moet het nu nog even zo.

 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework