Blog

Beste parochianen,

Graag hadden we een andere boodschap afgegeven, maar gezien de crisis waarin we ons nog steeds bevinden en de maatregelen die voor nog onbepaalde tijd van kracht blijven, delen we jullie ons besluit mede dat de Processie op 21 juni 2020 geen doorgang zal vinden. We volgen daarin het advies van de regering en het RIVM om niet samen te komen met meer dan 3 personen.
Het lijkt wellicht vroeg dit nu te communiceren, maar overleg heeft uitgewezen dat het, gezien de huidige omstandigheden en beperkingen, onverantwoord is om de voorbereidingen voort te zetten.
De veiligheid en gezondheid van onze gemeenschap staan voorop. Juist die veiligheid komt in het gedrang door een Processie met bijkomstige festiviteiten. Laten we dit jaar de saamhorigheid en verbondenheid die de Processie met zich meebrengt in gedachten met elkaar beleven en laten we erop vertrouwen dat we onze eeuwenoude traditie in 2021, weer in volle glorie mogen beleven!

Door het niet doorgaan van de Processie trekt in 2021 de Processie naar Termaar.

 

Onder voorbehoud zal de nieuwe datum voor de Eerste Communie zondag 20 september 2020 zijn.

Wij hopen er dan samen met de ouders en kinderen een mooie viering van te maken.

Parochiebestuur en Pastoraatsgroep

In memoriam pastoor René Graat.

 

Nu lijkt de wereld even leeg,

zoeken onze harten troost in het ritme van herinneringen.

Verdriet vermengd met dankbaarheid.

 

Het overlijden van pastoor René Graat stemt ons intens verdrietig.

Pastoor René Graat, een aimabele man, door zijn eenvoud en het hanteren van de menselijke maat.

Hij was een innemende persoonlijkheid, oprecht geïnteresseerd in zijn medemensen, spontaan en eerlijk in de omgang, hij beschikte over een flinke dosis humor, maar was bovenal tevreden. Hij ging opgewekt door het leven, nam het zoals het kwam in voor- en tegenspoed.

Nooit was hem iets te veel, er was altijd, die glimlach, dat goede humeur, die helpende hand, die schouder om op uit te huilen.

Evenwichtig als hij was, konden mensen bij hem terecht met hun zorgen, hun vragen, met hun klein en groot verdriet.

Zo leefde hij, dat was zijn leven.

Pastoor René Graat genoot ervan om onder de mensen te zijn, samen de kerkelijke en de wereldse feesten te vieren.

Wat hij ook deed hij deed het vol overgave en overtuiging.

Voor hem was geloven een werkwoord, zijn leven was daar getuigenis van.

Al doende gaf hij het door.

Ja, zijn herderlijke levenshouding dwong zoveel respect af, dat het anderen de richting wees.

Sinds 2017 was hij de voorzitter van de Federatie Terlinden/Margraten, het samenwerkingsverband van de parochies Banholt, Margraten, Noorbeek en Reijmerstok. Ook hier was hij de bezielende leider, die steeds benadrukte om op pastoraal gebied tot meer samenwerking te komen.

Op stille zaterdag heeft hij zich na een niet te winnen strijd, overgegeven aan zijn Verlosser, in wie hij, ook al kende ook hij wel eens twijfelmomenten, rotsvast geloofde. De cirkel is rond.

Pastoor René Graat we zullen u missen, uw wijsheid, uw zorg om ons.

Dat alles hoort nu tot het verleden.

Maar uw naam, alles wat in u leefde en u dreef,

zullen wij in onze herinnering voor altijd met ons meedragen.

 

Rust zacht.

 

Parochiebestuur en Pastoraatsgroep

Maandoverzicht: Maart

Doop

In de maand maart zijn 2 kinderen gedoopt

Danilo: zoontje van de fam. Siliquini-Schreurs

Cheyenne: dochtertje van de fam. Quaedvlieg-Simons

Overleden

In de maand maart zijn 4 parochianen overleden

  8 maart  Fien Walters-van de Ven                    91 jaar

15 maart  Jan Bemelmans                                 82 jaar

22 maart  Frans Buntinx                                    83 jaar

30 maart  Jan Henssen                                      71 jaar

Huwelijk

In de maand maart is geen huwelijk gesloten

EEN OPKIKKERTJE

 

Beste mensen,

 

We leven de laatste weken in een onwerkelijke tijd. Het coronavirus slaat heel hard om zich heen. Het raakt ons allemaal op een of andere manier. Het is daarom zaak ons zo goed mogelijk aan de genomen maatregelen te houden. Alleen dan zullen we deze crisis te boven komen. We zullen het samen moeten doen.

Ik heb de afgelopen 2 weekenden de weekenddiensten gemist. Het vertrouwde ritme was ik kwijt, omdat alles ineens zo anders is. Dat zal nog even doorgaan.

Er zullen tot 1 juni a.s. geen diensten zijn in de kerk. Met de Goede Week, en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op komst,  is het jammer dat we deze feesten niet samen in de kerk kunnen vieren. Ik weet op dit moment nog niet of we iets kunnen doen om b.v. via de radio  een uitzending te verzorgen. In de kerk zal het in ieder geval rustig zijn en geen bedrijvigheid. Ook het feest van de Eerste Heilige Communie wordt uitgesteld tot later in het jaar. De voorbereiding op de Eerste heilige Communie ligt op dit moment ook stil en wordt te zijner tijd weer hervat. We maken er dan voor de communicanten en hun ouders een mooi parochiefeest van.

Het zijn bange tijden, waarin we leven. Velen maken zich terecht zorgen om wat nog komen gaat. Niemand weet dat en ook ik kan niet in de toekomst kijken. Ik wil graag die zorgen met u delen en u een hart onder de riem steken.

Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheidsgevoel, op saamhorigheid, op samen delen en elkaar tot steun zijn. Laten wij er zijn voor elkaar. Denken we aan onze oudere mensen die geen bezoek mogen ontvangen. Bel eens een keer en help hen waar dat nodig is. Laten we onze zorgverleners niet vergeten. Zij doen er alles aan om hun medemensen goed te verzorgen. Zij verdienen een complimentje en ook een bloemetje. Het zijn hele kleine dingen, het gaat om het gebaar.

Wij zullen samen deze strijd winnen. Ook na corona komen betere tijden.

In bange tijden ontstaan vaak mooie initiatieven, ook nu al zijn die er in allerlei vormen. Wanneer in moeilijke tijden zoveel moois ontstaat, dan zal toch niemand de hoop opgeven en de moed laten zakken. Die moed en die hoop wens ik u allen van harte toe.

 

Frits Janssen, Pastoor

MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR

De maatregelen vanwege het Corona virus zijn aangescherpt. Daarom zullen er in kerk tot 1 juni geen vieringen plaatsvinden. Dit betekent dat alle weekendvieringen en de plechtigheden van de Goede Week en Pasen, en ook van Hemelvaart en Pinksteren vervallen. Helaas zal ook het feest van de 1e Communie uitgesteld worden tot nader te bepalen datum. Dit is bijzonder jammer, maar het is niet anders. We maken er later dit jaar voor de kinderen en ouders een mooi feest van.

De Vastenaktie stellen we voorlopig ook uit. De resterende 2 vasten zakjes die u nog zou ontvangen , krijgt u te zijner tijd in de brievenbus.

Nu de kerk gesloten is, kunnen wij ons voorstellen dat u toch af en toe wilt bidden en een kaarsje wilt opsteken. Maar daarvoor gebruik van de 3 kapelletjes die we rijk zijn, in Termaar, Trichterweg en Eijkerweg, Dan komt u ook nog een moment in de frisse lucht.

U kunt de Hoogmis iedere zondagmorgen om 10.00 uur volgen op de televisie NPO2

We moeten samen proberen om door deze crisis heen te komen. We zullen het virus de baas worden als wij ons strikt houden aan de  maatregelen die de overheid gesteld heeft.

Let op elkaar en op uzelf.

Het Parochiebestuur en de Pastoraatsgroep

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework