Blog

Verandering aanvangstijden Eucharistievieringen

 

Zoals u wellicht weet zijn binnen onze federatie nu drie priesters werkzaam, pastoor Tervoort, kapelaan Dassen en kapelaan Horstman.

In iedere parochie van de federatie is er op zaterdag of op zondag een eucharistieviering, verzorgd door een van de drie priesters.

Dit vraagt overleg en afstemming vooraf. Maar maakt ook, dat de aanvangstijdstippen van de eucharistievieringen gaan veranderen.

Onze parochie draait nu nog niet mee in het rooster van alle samenwerkende parochies, maar

gaat van 1 februari 2023 tot 1 juli 2023 haar misrooster afstemmen met Cadier en Keer. Uit het overleg met Cadier en Keer, dat nog moet plaatsvinden, volgen de aanvangstijdstippen van de eucharistievieringen op zondag voor onze parochie.

Dat zal variërend  de ene zondag om 9.30 uur en de andere zondag om 11.00 uur zijn.

Vanaf 1 februari 2023 tot 1 juli 2023 zal de eucharistieviering op zaterdag komen te vervallen.

Dit is organisatorisch even niet in te vullen. Behoudens enkele uitzonderingen: de dialectmis carnaval op 18 februari , de gezinsviering op 11 maart en de presentatieviering communicanten op 15 april. Vanaf 1 juli 2023 draait ook onze parochie mee in het rooster van de samenwerkende parochies en dan kan het zo zijn, dat er in het weekend wel weer een eucharistieviering is op zaterdag, maar dan niet op zondag.

Wij houden u op de hoogte via de Riestepot en via de website van onze parochie.

Daar kunt u lezen op welke tijdstippen er een eucharistieviering is , in onze parochie.

Deze tijdstippen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

N.B:Door de verandering van aanvangstijden, dreigt de uitzending van de eucharistieviering ,vanuit onze parochie via 3Heuvelland, te komen vervallen. Dit vinden wij erg jammer en wij zijn dan ook druk doende daar, in overleg met 3Heuvelland, een oplossing voor te vinden.

 

Rekenend op uw begrip

Parochiebestuur en pastoraatsgroep

TERUGKIJKEN EN VOORUITZIEN

 

Wij zijn weer op het moment van de overgang van het Oude naar het Nieuwe Jaar. Allemaal hebben we onze gezamenlijke herinneringen: Het langzame einde aan de beperkingen door Covid: Carnaval kon al weer een beetje, nog niet overal optochten, maar in al onze dorpen is de Processie weer groots gevierd! De zomertijd was prachtig qua weer en vrijheid. Maar we werden ook geconfronteerd met het kwaad, dat mensen elkaar kunnen aandoen: Hoe kan het dat de machtswellust van mensen Europa storten in de vreselijke beelden van Oekraïne? Het kwaad, dat mensen brengt tot haat, tot de dood van onschuldigen? Ik heb geen antwoord, vraag alleen maar de steun van Jezus om zelf nooit tot haat en vergelding te komen, Hij Die aan het kruis kon bidden voor hen die Hem dit aandeden. 
Ook in ons parochieverband is veel gebeurd: Mheer en sint Geertruid hebben in 2022 volledig meegedaan aan de samenwerking. Vanaf 1 november kwam Cadier en Keer er bij: Nog niet in het parochieverband, maar ondergetekende werd pastoor en er werd een nieuwe kapelaan benoemd, kapelaan Horstman, die nu al af en toe vieringen doet in ons verband. In de toekomst treedt ook Cadier en Keer toe tot onze samenwerking en op de langere duur ook Bemelen.
In Margraten werd bekend gemaakt, dat pastoor Janssen 
gaat verhuizen naar een appartement, waar hij later ook zorg op maat kan krijgen. Hij hoopt in januari de gezegende leeftijd te bereiken van 90 jaar! Na zijn verhuizing zal kapelaan Dassen gaan wonen in de pastorie van Margraten. De samenwerking zal voor Margraten en Cadier best wel offers vragen, zeker wat betreft de tijden van de vieringen. Maar het blijkt uit het verleden van de andere parochies dat de parochianen er begrip voor kunnen opbrengen, de tijd van één kerk en één priester is voorbij, dat weten wij allemaal. Het is echter een grote zegen om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten voor onze parochies als vrijwilliger! 
En........ als in het Nieuwe Jaar u gevraagd wordt om u ook in te zetten voor uw parochie:
Zeg JA, uw aller inzet is kostbaar!
Dank dan ook aan alle vrijwilligers en voor u allen: Een Zalig Nieuwjaar!

pastoor Tervoort

 

Maandoverzicht-December

Doop

In de maand december zijn geen kinderen gedoopt

Overleden

In de maand december zijn 3 parochianen overleden

3   december  Tieni Devue-Gilissen   80 jaar

11 december  Jef Bergsteyn               88 jaar

24 december  Hub van Laar               58 jaar

Huwelijk

In de maand december hebben geen huwelijken plaats gevonden

 

NIEUWS VANUIT DE PAROCHIE.

 

Op  het einde van een jaar en bij het begin van een nieuw jaar is het gebruikelijk dat er gegevens van het afgelopen jaar bekend worden gemaakt. Voor onze parochie zijn dat de volgende:

  • In 2022 werden er in onze kerk 12 kinderen gedoopt
  • In 2022 deden 33 kinderen de Eerste H. Communie
  • In 2022 werden 35 kinderen gevormd
  • Het H. Sacrament van het Huwelijk werd in 2022 gesloten door

1 echtpaar

  • 47 Parochianen gingen in 2022 van ons heen

Maandoverzicht-Oktober

Doop

In de maand oktober zijn 2 kinderen gedoopt

Roan: zoontje van de familie van Ermingen-Lenaers

Jaxx: zoontje van de familie Marx-Sporken

Overleden

In de maand oktober zijn 7 parochianen overleden

9 oktober   Pierre Kreuwels         90 jaar

10 oktober  Bert Kleijnen             69 jaar 

10 oktober  Gerard Scheepers       82 jaar

14 oktober  Lei Bartels                  92 jaar

22 oktober   Pierre Faarts              94 jaar

25 oktober   Mieta Essers-Essers  75 jaar

29 oktober   Pierre Eussen            76 jaar

Huwelijk

In de maand Oktober hebben geen huwelijken plaats gevonden

Samen onderweg

“Wat is dat voor een gesprek dat jullie onderweg met elkaar voeren?” (Lc. 24,13). Dat is de vraag van een vreemdeling aan twee leerlingen van Jezus die op weg zijn naar Emmaus. Deze vraag raakt de leerlingen. Ze beginnen met praten en de vreemdeling die meewandelt luistert. Ze vertellen wat hun overkomen is met Jezus, over hun hoop en teleurstelling nu alles voorbij is. De vreemdeling die Jezus blijkt te zijn, reageert en verwarmt hun hart als Hij met hen spreekt. 

Als Christenen zijn we ook onderweg door de wereld van onze tijd. Samen trekken we op als parochiegemeenschappen. Waarheen gaat deze weg? Wat is onze hoop? Wat zijn onze zorgen en wat hopen we voor de toekomst? Door samen in gesprek te gaan en op weg te gaan, kan de vreemdeling (Jezus) ook ons hart verwarmen als Hij met ons meetrekt. 

Om te weten wat er leeft, bij onszelf, bij de ander en in de Kerk moeten we luisteren. Paus Franciscus heeft daarom opgeroepen tot een wereldwijde Synode. Begin dit jaar zijn vertegenwoordigers uit onze zeven samenwerkende parochies samen gekomen. Ze hebben zich gebogen over een aantal thema’s die ons kunnen helpen in gesprek te komen met elkaar. Via de parochie- en contactbladen, evenals via de huis-aan bladen is er aandacht gevraagd voor deze Synode. 

Een tweetal vragenlijsten zijn breed verspreid in onze parochies. Mensen hebben ook in gesprekken en brieven gedeeld wat er bij hen leeft. Door naar elkaar te luisteren en te onderscheiden kan er meer besef en inzicht groeien. En zo kunnen we als parochiegemeenschappen ook antwoorden zoeken op de uitdagingen van onze tijd. Zo kunnen we ook leren hoe we ons geloof intens kunnen beleven en uitdragen in ons leven. 

Synode verslagen

De reacties uit onze samenwerkende parochies zijn verzameld en gebundeld in een Synode-verslag dat begin mei naar het Bisdom Roermond is gestuurd. U kunt ons Synode-verslag hier lezen: LINK NAAR ONS VERSLAG

 

Op 3 juni hebben de Nederlandse bisdommen de diocesane verslagen gepubliceerd. Limburgse gelovigen willen een open en uitnodigende kerk. U kunt het verslag van het Bisdom Roermond hier lezen: 

https://admin.bisdom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Synode/Verslag%20synode%20parochies%20in%20het%20Bisdom%20Roermond.pdf

 

De verslagen alle Nederlandse bisdommen kunt u hier nalezen: https://www.rkkerk.nl/bisdommen-publiceren-hun-diocesane-verslagen-voor-de-synode/

 

Op 24 augustus is het nationaal verslag van de Synode naar Rome gestuurd. U kunt het verslag hier nalezen: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/08/220815-Synodaal-proces-in-Nederland-nationale-synthese-DEF.pdf

 

In een videoserie op katholiekleven.nl gaan de bisschoppen in op vragen over het synodale traject. Wat hebben zij gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen belangrijke uitdagingen als het gaat om communio, participatio, missio? Lees meer of kijk de serie op https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/synodale-kerk-vijf-vragen-aan-de-nederlandse-bisschoppen  

 

Meer informatie over de theologische achtergronden van synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk kunt u hier vinden. https://communio.nl/wp-ontent/uploads/2022/09/Communio-2-2022-gesleept-2.pdf

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework