Blog

Maandoverzicht-Augustus

Doop

In de maand augustus zijn geen kinderen gedoopt

Overleden

In de maand augustus is 1 parochiaan overleden

26 augustus  Noël Spronck   82 jaar

Huwelijk

In de maand augustus hebben geen huwelijken plaatsgevonden

Maandoverzicht-Juli

Doop

In de maand juli zijn geen kinderen gedoopt

Overleden

In de maand juli zijn 2 parochianen overleden

25 juli    Iesje Jeuken-Adriaens       79 jaar

31 juli    Annie Janssen-Lemmens  84 jaar

Huwelijk

In de maand juli hebben geen huwelijken plaatsgevonden

Maandoverzicht juni

Doop

In de maand juni zijn 2 kinderen gedoopt

Marit: dochtertje van de fam. Smeets-Geerlings

Lena: dochtertje van de fam. Sluijsmans-Piters

Overleden

In de maand juni zijn 5 parochianen overleden

10 juni  Marijke Wijngaard-Nolet  83 jaar

15 juni  Math Mesters                     89 jaar

17 juni  Sjef Lemmens                      91 jaar

19 juni  Jan Schreurs                        92 jaar

19 juni  John Hameleers                  83 jaar

Huwelijk

In de maand juni hebben geen huwelijken plaatsgevonden

Maandoverzicht Mei

Doop

In de maand mei zijn 3 kinderen gedoopt

Liza: dochtertje van de fam. Smeets-Lemmens

Mila: zoontje van de fam. Hamers-Lenaers

Youp: zoontje van de fam. Schreurs-Vonk

Overleden

In de maand mei is 1 parochiaan overleden

8 mei   Jef Habets   80 jaar

Huwelijk

In de maand mei hebben geen huwelijken plaatsgevonden

Onze parochie maakt deel uit van de parochiefederatie “Terlinden-Margraten”.

Wellicht heeft u vragen over wat een parochiefederatie is, waarom en hoe deze wordt ingesteld, welke parochies nog meer lid zijn van de federatie, wie de parochiefederatie bestuurt en wat het lid zijn van een parochiefederatie betekent, ook financieel. Daarop proberen wij hieronder antwoorden te geven.

Parochie:

Een parochie is een kerkelijke organisatievorm rondom een geloofsgemeenschap: met een kerkgebouw, een priester en een bestuur.

Elke parochie is gelegen in een bisdom, waarvan aan het hoofd de bisschop staat.

Een parochie bezit “rechtspersoonlijkheid”, wat wil zeggen dat zij als zodanig rechten en verplichtingen kan hebben. Een parochie kan overeenkomsten sluiten, inkomsten verwerven, zaken (ver)kopen of (ver)huren, vermogen opbouwen en verplichtingen aan gaan.

Een parochie wordt bestuurd door de pastoor en het kerkbestuur, waarvan de leden worden aangesteld door de bisschop van het bisdom waarin de parochie gelegen is. De pastoor, die door de bisschop wordt aangesteld, is de voorzitter van het kerkbestuur. Het kerkbestuur bestuurt het vermogen van de parochie en adviseert de pastoor over het pastorale beleid.

Samenwerking tussen parochies:

De laatste tientallen jaren is ook in het bisdom Roermond nagedacht over de toekomst van de kerk: gelovigen, priesters en inkomsten lopen terug, tegelijkertijd worden de kosten niet minder én wordt van de kerk een gelijk blijvend aanbod verwacht in vieringen, zéker bij doop, communie, vormsel, huwelijk en uitvaart.

Het bisdom stimuleert samenwerking tussen parochies. De gedachte is dat het kerkelijk aanbod op peil kan blijven indien er tussen parochies goed samen wordt gewerkt. Samenwerking kan op verschillende manieren. Voor de parochies in ons dekenaat is gekozen voor een parochiefederatie.

Parochiefederatie:

Bij een federatie zijn meerdere parochies betrokken zodat er ook meerdere priesters werkzaam zijn. Zij vormen samen het pastorale team, dat werkt volgens één pastoraal beleid. Ook worden de mistijden in de parochies op elkaar afgestemd.

In een parochiefederatie blijven de parochies zelfstandig bestaan, maar hebben zij allemaal hetzelfde kerkbestuur, waarin de leden namens de aangesloten parochies zitting hebben.

Elke parochie behoudt haar eigen vermogen. Daarnaast is het de bedoeling dat er –op termijn- in een federatie één gezamenlijke exploitatie en één gezamenlijke begroting en jaarrekening is.  

Het bisdom gaat uit van samenwerking tussen parochies in de vorm van een parochiefederatie.

De Parochiefederatie Terlinden-Margraten:        

De parochies Banholt, Noorbeek en Reijmerstok werkten al samen onder de naam “Cluster Terlinden”. Met de parochie Margraten hebben zij een convenant getekend waarbij zij de parochiefederatie Terlinden-Margraten hebben gevormd. Later heeft zich daar de parochie Scheulder bij aangesloten. Alle parochies hebben officieel één en hetzelfde kerkbestuur, bestaande uit elk twee leden namens de genoemde parochies. Daarnaast is in elke parochie apart een “parochiebestuur” werkzaam dat belangrijk werk doet voor de operationele en organisatorische zaken in de betreffende parochie.

De “7 samenwerkende parochies”:

De huidige federatie bestaat dus uit de parochies Banholt, Margraten, Noorbeek, Reijmerstok en Scheulder. De parochies Mheer en Sint Geertruid zijn nog geen lid van de federatie maar zullen dat op termijn wel worden. Tot dat moment hebben zij elk nog een eigen kerkbestuur. Na hun lidmaatschap zullen ook zij elk twee leden afvaardigen naar het kerkbestuur in de federatie. 

Vanzelfsprekend vindt ook nu al tussen de parochies van de parochiefederatie en de parochies Mheer en Sint Geertruid (“de 7 samenwerkende parochies”) regelmatig overleg plaats, o.a. over de afstemming van de misvieringen en over de verdeling van de gemeenschappelijke kosten.  

Daarnaast zijn er in de 7 parochies gemeenschappelijke kosten (met name: personeel- en huisvestingskosten) die door de 7 parochies in een bepaalde verdeling moeten worden betaald.  

Financieel:

Alle genoemde 7 parochies hebben elk hun eigen financiële exploitatie, begroting en jaarrekening.

Het bisdom verlangt dat met ingang van 2025 in de federatie (waartoe dan ook Mheer en Sint Geertruid zullen behoren) één gezamenlijke exploitatie is, dus met één begroting en jaarrekening voor alle 7 parochies.

Wel houden alle 7 parochies apart hun eigen vermogen, ook per 2025.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke kosten (met name: personeel- en huisvestingskosten) is afgesproken dat hieraan vanaf oktober 2021 door de 7 parochies wordt bijgedragen naar rato van het aantal inwoners van de betreffende parochie.  

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework